buscador

PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL, co obxecto de promover a sustentabilidade e a calidade no Emprego e favorecer a mobilidade laboral; integrar e manter no mercado laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral, e formentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral. Operación cofinanciada pola Unión Europea, Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020.

Aviso legal I Créditos   

Inicio